Prodajni program kemikalij

Acesulfam K Jabolčna kislina
Aktivno oglje
Aluminijev sulfat
Askorbinska kislina
Aspartam
Kalcijev klorid
Kalcijev hipoklorit
Kalcijev sulfat
Kofein
Formaldehid
Fumarna Kislina
Glucuronolactone
Kalijev sorbat
Mlečna kislina
Natrjev benzoat
Natrijev bikarbonat
Natrijev ciklamat
Natrijev hidroksid trden
Natrijev hipoklorit
Natrijev saharinat
Natrijev lug
Fosforna kislina
Dušikova kislina
Jedilna sol
Nosilne substance za arome
Vitaminske mešanice
Vitaminsko/mineralne mešanice
Vodikov peroksid
Vinska kisllina
Citronska kislina

Acesulfam K Natrijev askorbat
Jabolčna kislina
Natrijev benzoat
Amonijev karbonat
Natrijev bikarbonat
Arome
Natrijev ciklamat
Askorbinska kislina
Natrijev hidrosulfit
Aspartam
Natrijev hidroksid
Benzojska kislina
Natrijev hipoklorit
Belilna kislina
Natrijev izoaskorbat
Kalcijev karbonat
Natrijev metabisulfit
Kalcijev klorid
Natrijev nitrit
Kalcijev propionat
Natrijev propionat
Karagen Natrijev saharinat
Kofein Fosfati
Dekstroza mono – in anhidrid
Polisaharidi (Xantan gum)
Ocetna kislina
Profam
Frinulzija
Ribonukleotidi (HG)
Fumarna kislina
Solna kislina
Želatina v Sojin koncentrat/ izolat
Gluccuronolactone
Sojin lecitin
Glukoza Skorbinska kislina
Glicerin
Sorbitol tekoči/ prah
Guar gum
Jedilna sol
Gummi Arabicum
Stearati (kalcijev,magnezijev,natrijev)
Kalijev bitartrat
Taurin
Kalijev nitrat
Nosilne substance za arome
Kalijev sorbat
Trinatrijev citrat
Laktoza
Vanilin
Magnezijev sulfat
Vitaminska mešanice
Manitol
Vinska kislina
Mlečna kislina
Vinski kamen
Mononatrijev glutamat MSG
Citronska kislina
Naravni škrob (koruzni, krompirjev, itd.)

Aceton
Alkoholi
Aluminijev silikat
Barvila
Boraks
Borna kislina
Etanolomini (mono-, di-, tri-)
Etoksilati
Fosfati
Glicerin
Izoparafini
Izopropanol
Kalcijev karbonat
Kamper
Laktati
Magnezijev silikat
Maščobne kisline
Metanol
Monopropilenglikol
Natrijev benzoat
Natrijev bikarbonat
Natrijev fluorid
Natrijev klorid PH
Natrijev laurilarkozinat
n-parafin
Parafinska olja
Salicilna kislina
Silikoni/ emulzije
Sorbiti
Sorbitol
Vazelini

Mravljična kislina
Sulfaminska kislina
Amoniakalna voda
Amonijev klorid
Butilglikol
Ocetna kislina
Maščobni alkoholi
Maščobne kisline
Industrijska sol
Glicerini in derivati
Sečnina
Natrijev hipoklorit
Izopropanol
Kalijev hidroksid
Monoetilenglikol
Naftalin rafinirani
Natrijev bikarbonat
Natrijev bisulfat
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev citrat
Natrijev formiat
Natrijev glukonat
Natrijev hidroksid
Natrijev metabisulfit
Natrijev metasilikat
Natrijev nitrit
Natrijev perborat
Natrijev sulfat
Natrijev sulfid
Natrijev lug
Paradiklorbenzol
Parfum
Perkloretilen
Perocetna kislina
Fosfati
Fosforna kislina
Poliglikoli
Žveplena kislina
Trietanolamin
Trikloretilen
Trinatrijev fosfat
Voski
Vodikov peroksid
Citronska kislina

Jabolčna kislina
Alignat
Aluminijev hidroksid
Aluminijev sulfat
Sulfaminska kislina
Antimonotrioksid
Arzentrioksid
Barijev karbonat
Betonit
Svinčev oksid
Boraks (anhidrid/5 H20/10 H20)
Borna kislina
Kadmijeve soli
Dietilenglikol
Železov oksid
Etanol
Glicerin
Sečnina
Kalijev karbonat
Kalijev nitrat
Kobaltove soli
Litijeve soli
Magnezijev karbonat
Mlečna kislina
Monoetilenglikol
Natrijev bisulfat
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev nitrit
Natrijev silikat
Parafin
Fosfati
Propilengliol tehnični
Solna kislina
Silikonska olja/ emulzije
Stearati
Smukec
Titan dioksid
Cinkov oksid
Kalijev dikromat
Kalijev nitrat
Kalijev permanganat
Kobaltove soli (npr. oksid, sulfat)
Litijeve soli (npr. karbonat, hidroksid)
Magnezijev karbonat
Manganov dioksid
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev dikromat
Natrijev nitrat
Natrijev selenit
Natrijev silikat
Natrijev sulfat
Fosfati
Fosforna kislina
Dušikova kislina
Žveplena kislina
Seleniti
Cinkovo belilo

Aceton
Akrilati
Adipinska kislina
Bencini
Bisfenol
Butanol
Butilacetat
Butilglikol
Diacetonalkohol
Dicianidiamid
Dietanolamin
Dietilenglikol
Epiklorhidrin
Etanol
Etildiglikol
Etilglikolacetat
Maščobni alkoholi
Maščobne kisline
Formaldehid
Fumarna kislina
Furfurol
Furfuril alkohol
Sečnina
Heksametilen tetramim
Izobutanol
Izobutilacetat
Izocianiti
Izoparafini
Izopropilalkohol
Anhidrid maleinske kisline
Melamin
Metanol
Metoksipropanol
Metoksipropilacetat
Metilizobutilglikol
Monoetilenglikol
Oksalna kislina
Parafin, trdi in tekoči
Paratoluolsulfonska kilslina
Pentaeritritol
Anhidrid ftalne kisline
Poliolefini
Solvent Naphta
Toluen
Trimetilpropan
Vazelini
Ksilen

Aceton
Aluminijev klorid
Mravljična kislina
Antioksidanti
Batijev sulfat
Pospeševalci
Butilacetat
Kalcijev karbonat
Di-kalijev fosfat
Dimetilamin
Dioktilftalat
Ocetna kislina
Etilacetat
Glicerin
Izobutilacetat
Kalijev nitrat
Litoponi
Magnezijev karbonat
Magnezijev oksid
Metilen klorid
Metiletilketon
Natrijev hidroksid trden
Natrijev nitrat
Oleinska kislina
Oksalna kislina
Perkloretilenv
Fosfati
Saje
Tetraklorogljikovodik
Titan dioksid
Toluen
Cinkov oksid

Aceton
Barijev sulfat
Bencini
Benzojeva kislina
Benzilakohol
Butanol
Butilacetat
Butilglikol
Butilglikolacetat
Celuloze
Cikloheksan
Cikloheksanon
Diacetonalkohol
Dibutilftalat
Dicianidiamid
Dietilenglikol
Dioktilftalat
Disperzije
Železov oksid
Etanol
Etoksipropanol
Etilacetat
Etilglikol
Etilglikolacetat
Industrijska sol
Izobutanol
Izobutilacetat
Izopropilni alkohol
Kobaltove spojine
Litopon 30% rdeči pečat
Metanol
Metoksipropanol
Metoksipropilacetat
Metildiglikol
Metiletilketon
Monoetanolamin
Monoetilenglikol
Natrijev benzoat
Natrijev klorat
Natrijev hidrosulfit
Natrijev metasilikat
Natrijev nitrit
Natrijev sulfat
Naravne smole
Pertaeritrit
Pentaeritrol
Petrolej
Fenol
Fosfati
Anhidrid ftalne kisline
Poliesterne smole
Polioli
Polivinilacetat
Propanol
Propilalkohol
Propilenglikol
Sebacinska kislina
Solvent Naphta
Stearati
Stiren
Titanov dioksid
Toluen
Smukec
Trikloretilen
Trietanolamin
Trimetilolpropanol
Sušilna sredstava
Vinilacetat – monomer
Vinilklorid – monomer
Ksilen
Cinkov oksid
Cinkov prah

Aktivno oglje
Aluminijev sulfat
Apnenčev hidrat
Bakrov sulfat
Benzotriazol
Cianurjeva kislina
Diklorizocianurjeva kislina
Fosfati
Hidrazinhidrat
Industrijska sol
Kalcijev karbonat
Kalijev fluorsilikat
Monoetilenglikol
Natrijev fluorid
Natrijev fluorsilikat
Natrijev hidroksid
Natrijev hipoklorit
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev klorit
Natrijeva lužina
Poliglikoli
Solna kislina
Triklorizocisnurjeva kislinav Vodikov peroksid
Železov sulfit mono
Železov-III-klorid tekoči
Žveplena kislina

Amonijev klorid
Bakrov sulfat
Boraks
Borna kislina
Dušikova kislina
Fosforna kislina
Kalijev cianid
Kalijev dikromat
Kalijev klorid
Kromova kislina
Magnezijev sulfat
Mlečna kislina in laktati
Natrijev bisulfit – raztopina
Natrijev cianid
Natrijev hidroksid trden
Natrijev hidrosulfit
Natrijev hipoklorit
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev metasilikat
Nikljev klorid
Nikljev sulfat
Oksalna kislina
Solna kislina
Sulfaminska kislina
Vodikov peroksid
Železov-III-klorid
Žveplena kislina

Aluminijev sulfat
Amoniakalna voda
Amonijev sulfat
Dietilenglikol
Dušikova kislina
Fosfati
Glicerin
Industrijska sol
Izopropilni alkohol
Kalcijev klorid
Kalijev karbonat
Kobalt sulfat
Magnezijev silikat
Magnezijev sulfat
Natrijev acetat
Natrijev bisulfit
Natrijev hidroksid trden
Natrijev hipoklorit
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev perborat
Natrijev sulfat
Natrijeva lužina
Natrijevo vodno steklo
Ocetna kislina
Oksalna kislina
Perkloretilen
Polivinilalkoholi
Sečnina
Solna kislina
Škrobi
Vodikov peroksid
Železov sufat

Aluminijev sulfat
Amoniakalna voda
Citronska kislina
Formaldehid
Fosfati
Fosforna kislina
Hidrazinhidrat
Industrijska sol
Melamin
Metanol
Monoamonijev fosfat
Monoetilenglikol
Mravljična kislina
Natrijev bisulfit – raztopina
Natrijev hidroksid
Natrijev hidrosulfit
Natrijev hipoklorit
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev klorat
Natrijeva lužina
Natrijevo vodno steklo
Ocetna kislina
Polivinilalkohol
Sečnina
Solna kislina
Sulfaminska kislina
Tabletirana sol
Titanov dioksid
Vodikov peroksid
Žveplena kislina
Žveplov

Aluminijev sulfat
Mravljična kislina
Sulfaminska kislina
Amoniakalna voda
Barijev sulfat
Butilacetat
Butilglikol
Kalcijev karbonat
Kalcijev klorid
Kalcijev formiat
Kalcijev silikat
Kromova kislina
Bazični krom sulfat
Železov-III-sulfat
Etilacetat
Formaldehid
Industrijska sol
Sečnina
Hidrazinhidrat
Izopropilni alkohol
Kalijev silikat
Mangan sulfat
Metoksipropanol
Metoksipropilacetat
Metiletilketon
Mlečna kislina
Natrijev bikarbonat
Natrijev bisulfit
Natrijev karbonat (soda)
Natrijev formiat
Natrijev hidroksid trden
Natrijev metasilikat
Natrijev sulfid
Natrijeva lužina
Oksalna kislina
Perkloretilen
Fosfati
Solna kislina
Žveplena kislina
Vodikov peroksid

Akril butadien stirol
Aditivi
High Preformance polymere
Poliamidi
Polibutilentereftalat
Polikarbonat
Polietilen
Polietilentereftalat
Polipropilen
Polistirol
Termoplastični poliuretani
ADS
Masterbatches
Compounds
Stabilizatorji
PSU
PPS
PEEK
PA6
PA66
PA12 PBT
PBT
PC
HDPE
LDPE
LLDPE
EVA
PBT
PP HOMO
PP COPO
G-PS
H-PS
EPS
SBD
TPU ESTER
TPU ESHER

Antioksidanti
Butilhidroksianizol
Butilhidroksitoulol
Ethoxyquin 66%
Neubox HC dry
Neubox HC liquid

Kisline, specialne kisline in razno
Mravljična kislina
Amonijev propionat
Kalcijev formiat
Citronska kislina
Dekstroza
Organske kisline proti salmoneli in colli bakterijam
MPG energy dry

Pospeševalci prebave
Crina für Ferkel (HC 695)
Crina für Geflügel (HC 737)
Crina für Rinder (HC 900)
Crina für Schweine (HC 624)
Crina M 610

Vitamini
Beta-Carotin 10%
Biotin 2%
Calciumpantothenat
Cholinchlorodi corn Cops
Cholinchlorodi liquidi
Vitamin B 2 80%
Vitamin B 2 min. 96%
Vitamin B 6 HCL
Vitamin C
Vitamin D3 500
Vitami E 50%
Vitamin K3

Aminokisline
L – Tryptophan
Lysin 98/ 99 %
Treonin
Metionin

Antibiotiki
Amoxicilline
Amprol plus
Amprolium
Avatec
Chlortetracyclin HCL
Clinacox 0,5 %
Cygro 1%
Elancoban G 200
Ethopabat pure
Flavomycin 8%
Lerbek
Maxus
Monensin
Olaquindox 10%
Oxytetracyclin HCL
Robenidin
Salinomycin
Tylosinphosphat
Virginamycin 500
Zinkbacitracin
Cholinchlorid Sio 2
Folna kislina
Nikotinamid
Vitamin A 500
Vitamin B1 Mono
Vitamin B12 0,1%

Mikroelementi
Kalcijev jodat
Kalijev jodid
Sečnina
Bakrov sulfat
Magnezijev oksid ; magnezijev sulfat
Mangan oksid
Mangan sulfat
Natrijev bikarbonat
Natrijev selenit
Cinkov oksid; cinkov sulfat